jeg prover

Fra innhenting av leads til ordre- og regnskapskontor

Bruk bestillingsskjemaer til å samle interessenter (leads) i nettstedets kunderegister. Utvid til online bestilling og utsending av tilbud og faktura. Med løsningen fra DittEgetNettsted ligger alt på nettstedet ditt, alltid tilgjengelig der du befinner deg.

mappeAlle salgstransaksjoner dokumenteres med faktura som lagres på nettstedet ditt.

  • Tilbuds- og ordrearkiv.
  • Fakturaarkiv med loggføring av utsendelse.
  • Salgs- og regnskapsrapporter.
  • Innlogging for regnskapsfører eller revisor.