jeg prover

Fra innhenting av leads til ordre- og regnskapskontor

Bruk bestillingsskjemaer til å samle interessenter (leads) i nettstedets kunderegister. Utvid til online bestilling og utsending av tilbud og faktura. Med løsningen fra DittEgetNettsted ligger alt på nettstedet ditt, alltid tilgjengelig der du befinner deg.

kalkulatorBruk tilbudsmodulen til å gi interessentene en god oppfølging.

  • Generer tilbud fra nettstedet.
  • Alle tilbud lagres i tilbudsarkivet.
  • Full oversikt over tilbudsstatus og –historie.
  • Generer en bestilling når tilbudet er akseptert.